FANDOM


Perycentrum – punkt na orbicie ciała niebieskiego, w którym znajduje się on najbliżej obiektu okrążanego lub okrążającego (częściej przyjmuje się I wersję). Przeciwieństwem perycentrum jest apocentrum.

Dla Słońca i Ziemi istnieją osobne nazwy, odpowiednio – peryhelium i perygeum. Ziemia znajduje się w peryhelium 4 stycznia, analogicznie wtedy Słońce jest w perygeum.

W przypadku ciał poruszających się wokół obiektu po stabilnej orbicie eliptycznej, peryhelium jest przekraczane w regularnych odstępach czasu, zwykle co rok. Ciała poruszające się po orbitach otwartych (parabola, hiperbola) przekraczają peryhelium tylko raz.

Dystans między ciałami będącymi w perycentrum oblicza się następująco:

q = a (1-e)\;,

gdzie:

  • q – odległość w peryhelium,
  • apółoś wielka orbity,
  • e – mimośród orbity.

Zobacz też Edytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki