FANDOM


Nearsc

Mapa Supergromady Lokalnej

Supergromada – skupisko od kilkudziesięciu do kilku tysięcy grup i gromad galaktyk.

Supergromady osiągają niejednokrotnie średnicę ponad 100 milionów parseków. Są największymi obiektami we Wszechświecie, których obecność potwierdzono (debatuje się jednak nad uznaniem obiektów nazywanych włóknami, będącymi gromadami supergromad). Ilość supergromad we Wszechświecie szacuje się na około 10 milionów.

Supergromady powstały we wczesnym Wszechświecie, gdy materia pod wpływem grawitacji zaczęła się skupiać. Jest to jeden z dowodów na nierównomierne rozłożenie materii. Supergromady nie są jednak ustabilizowane grawitacyjnie, gdyż czas potrzebny do osiągnięcia przez nie równowagi dynamicznej jest dłuższy od ich wieku. Jest to jedna z cech odróżniających supergromady od mniejszych obiektów.

Układ Słoneczny znajduje się w Supergromadzie Lokalnej, znanej też jako Supergromada w Pannie.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki